PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

Metoda dobrého startu

 (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči.

Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda je zpracována do 25-ti lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítětei možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol.

Zdroj: Swierkoszová, J., Bogdanowicz, M.: Metoda dobrého startu, 1998, KASIMO Ostrava

Co MDS u dětí podporuje:

 • příprava dětí na školní výuku psaní, čtení, příp. počítání
 • podporuje rozvoj řeči, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu
 • velmi vhodná pro děti s odkladem školní docházky
 • úspěšná u dětí se specifickými poruchami učení

Jak se s dětmi pracuje:

 • MDS podporuje učení hrou na základě vybrané dětské písničky
 • v první části si o písničce povídáme (rozvoj řeči a myšlení)
 • následuje pohybové znázornění písně (vnímání pohybu vlastního těla dítěte - rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru)
 • v další části lekce se věnujeme pohybově - sluchovému cvičení (rozvoj jemné motoriky a rytmu)
 • v poslední části děti dokreslují přetištěné obrázky (příprava na psaní a čtení)

Kterým dětem je Metoda dobrého startu určena:

 • dětem předškolního věku s odkladem školní docházky i bez odkladu
 • dětem 1. - 2. třídy
 • u dětí, kterým byla diagnostikována specifická porucha učení až do 12-ti let věku

S dětmi je možné pracovat individuálně nebo ve skupině šesti dětí. Pokud má dítě problém navázat kontakt s ostatními dětmi, volila bych pro něj skupinové cvičení. V kolektivu má možnost najít kamarády.

Jedna lekce trvá 30 - 45 minut, s frekvencí 1x - 2x týdně. K absolvování Metody dobrého startu je nutné zakoupit dítěti grafické listy v ceně cca 90,-Kč.