PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

Poruchy vývoje řeči

 

 

Opožděný vývoj řeči prostý

je nejčastějším opožděným vývojem řeči. Pokládá se za něj stav, kdy dítě kolem třetího roku věku má malou slovní zásobu a těžkou patlavost, přesto, že nemá další obtíže v oblasti sluchu, motoriky atd. Může se projevit v celé řeči nebo jen v některých rovinách. Zpočátku je narušena obsahová stránka řeči, po zlepšení pak dlouho přetrvává chybná výslovnost hlásek. Dítě během dalšího vývoje dosáhne normy a nemá většinou v dalším životě s komunikací žádné problémy.

Vývojová dysfázie

je charakteristická širokou škálou příznaků v řečové produkci v mnoha jejích úrovních. Projevuje se výrazně nerovnoměrným vývojem celé osobnosti. Rozsah příznaků je od výrazné patlavosti, přes nesrozumitelný projev až k úplné nemluvnosti. Zásadním příznakem je vždy opožděný vývoj řeči. Typické je přehazování slovosledu, nesprávné koncovky při ohýbání slov, vynechávání některých slov, omezení slovní zásoby, dvou nebo i jednoslovné věty,

Terapie je dlouhodobější, včasnou rehabilitací se úroveň jednotlivých obtíží zlepšuje.