PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

ičo 24236276, ičz 09478000OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603

TEL. KONZULTACE na TEL. 606 494 603

OMLUVNÉ SMS na konkrétní tel.č. ambulancí
janaschaeferova@email.cz

Poruchy vývoje řeči

 

 

Opožděný vývoj řeči prostý

je nejčastějším opožděným vývojem řeči. Pokládá se za něj stav, kdy dítě kolem třetího roku věku má malou slovní zásobu a těžkou patlavost, přesto, že nemá další obtíže v oblasti sluchu, motoriky atd. Může se projevit v celé řeči nebo jen v některých rovinách. Zpočátku je narušena obsahová stránka řeči, po zlepšení pak dlouho přetrvává chybná výslovnost hlásek. Dítě během dalšího vývoje dosáhne normy a nemá většinou v dalším životě s komunikací žádné problémy.

Vývojová dysfázie

je charakteristická širokou škálou příznaků v řečové produkci v mnoha jejích úrovních. Projevuje se výrazně nerovnoměrným vývojem celé osobnosti. Rozsah příznaků je od výrazné patlavosti, přes nesrozumitelný projev až k úplné nemluvnosti. Zásadním příznakem je vždy opožděný vývoj řeči. Typické je přehazování slovosledu, nesprávné koncovky při ohýbání slov, vynechávání některých slov, omezení slovní zásoby, dvou nebo i jednoslovné věty,

Terapie je dlouhodobější, včasnou rehabilitací se úroveň jednotlivých obtíží zlepšuje.