Základní škola Generála Janouška

Naše ambulance při základní škole Ge Janouška na Praze 9 spolupracuje přímo se školou. Dětem, nejen z nultých ročníků a prvních tříd, nabízíme logopedickou péči a péči zaměřenou na celkový rozvoj a celkovou přípravu předškoláka a mladšího školáka (kurzy grafomotoriky, rozvoj zrakové percepce, sluchové analýzy a syntézy, soustředění a další).


 Vždy na začátku školního roku (nejčastěji 1. týden v září) probíhá depistáž v prvních třídách a přípravných ročnících.

 Rodiče dětí jsou následně  osloveni a dětem a rodičům je nabídnuta přednostní logopedická terapie (na základě doporučenky pediatra či specialisty je péče plně  hrazena zdravotními pojišťovnami), v rámci školní docházky i v odpoledních hodinách.


Pokud dítě neprošlo depistáží, ale máte zájem o docházení na terapii, kontaktujte nás prosím.