Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

dle Mgr. Jiřiny Bednářové

Akreditace MŠMT ČR č.j. 21077/05-25-196

                    

Program:            


  • diagnostika a příčiny grafomotorických obtíží           
  • rozbor kresby           
  • rozvoj jemné motoriky           
  • lateralita          
  • úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou          
  • uvolňovací a rozcvičovací cviky           
  • grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte            
  • řazení grafomotorických prvků         
  • příprava na písmo