PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

Získané organické poruchy

Afázie

patří do souboru vyšších kortikálních poruch v důsledku ložiskového poškození mozku, nejčastěji následkem cévní mozkové příhody, úrazu či degenerativního onemocnění. Jsou narušeny  kognitivní funkce - receptivní (vnímání a třídění informací), schopnost zpracování informací (myšlení), expresivní (výsledná reakce, výstup zpracování reality - řeč, gestikulace, grafický projev, praxie). Pacient má mnoho příznaků, které se nejčastěji v různých kombinacích, množství a kvalitě vyskytují (např. deformace slov, snížená schopnost větného vyjádření, poruchy rozumění, ulpívání, porucha pojmenování, překotná mluva se sníženou srozumitelností).P

Prognóza závisí na typu a stupni afázie, rozsahu poškození a také na včasné terapii.