Kdo jsme..

V našem terapeutickém týmu působí:

 

PhDr. Jana Schaeferová

je vedoucím klinickým  logopedem v nestátním zdravotnickém zařízení Ambulance klinické logopedie, s  15 letou praxí v oboru.

Vystudovala Univerzitu Karlovu obor Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie. Členkou Asociace klinických logopedů je od roku 2003.

Absolvovala řadu kurzů a seminářů, zaměřujících se na prevenci poruch učení a rozvoj řeči. Má zkušenosti s logopedickou terapií dětí i dospělých. Několik let pracovala s dětmi s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Pracovala v Občanském sdružením Klub afasie, zaměřujícím se na osoby po cévní mozkové příhodě (CMP). Její diplomová a rigorózní práce byla zaměřena na klienty s koktavostí v dětském a dospělém věku.

Momentálně se vzdělává také v oboru psychoterapie, v Českém institutu Biosyntézy - Psychoterapeutické minumum.

Momentálně své praktické a teoretické znalosti také  testuje na svých  dvou dětech - mladší školní věk a prvňáček.

 

Mgr. et Mgr. Lucie Brabcová (Koutná)

vystudovala na Masarykově univerzitě obor Speciální pedagogika: Logopedie – surdopedie a následně si vzdělání doplnila o specializaci Více vad zaměřenou na péči o děti s kombinovaným postižením. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala rovněž doplňující kurz Psychopedie. Je členkou Asociace klinických logopedů, zúčastňuje se odborných kurzů a stáží. Absolvovala dlouhodobé stáže v ambulantních i lůžkových odděleních. Ve svém volném čase se věnuje výtvarnému umění, cestování nebo četbě. 

 

 

Mgr. Kamila Žárská

Absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na Karlově univerzitě se zaměřením na logopedii a surdopedii.

Mimo jiné má zkušenosti s vedením logopedicky zaměřených mimoškolních kroužků. Absolvovala kurz Elkoninovy metody a působí také jako jeho lektorka.

Má zkušenosti s prací s dětmi s PAS.

 

 

 

Mgr. Anna Pilařová

Vystudovala na Univerzitě Hradec Králové obor Speciální pedagogika – logopedie. Státní závěrečnou zkoušku absolvovala z předmětů logopedie, surdopedie, speciální pedagogika a psychologie. V rámci studia se účastnila odborných konferencí KOMUNIKACE A HANDICAP II, COMMUNICATION & HANDICAP III., Potřeby dospělých lidí se sluchovým postižením.Odborné stáže a praxe absolvovala např. v Nemocnici Pardubického kraje,  v  Jedličkově  ústavu a Mateřské škole a Základní škole  a také v  Domově sociálních služeb ve Slatiňanech.

 

Mgr. Linda Rathousová

Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor logopedie-surdopedie.

Dva roky mimo jiné strávila v Montessori škole jako asistentka chlapce s autismem.

Na logopedii se dívá jako na propojení slovních i mimoslovních projevů, hledá souvislosti v rozvoji komunikace. Těší se s Vámi na společnou práci. Jejím cílem je, aby děti nejen dobře vyslovovali, ale hlavně, aby se nebáli  ve svém budoucím životě komunikovat.

 

 

 

Mgr. et Mgr. Tereza Mollíková

momentálně  na rodičovské/mateřské dovolené

 
  
 
 

Dlouholeté zkušenosti a celoživotní vzdělávání v oboru nám umožňují nabídnout Vám kvalitní péči s pomocí citlivých postupů a moderních zařízení a pomůcek. Neváhejte se na nás obrátit i s jakýmkoliv dotazem. Vstřícnost a ochota jsou u nás pravidlem. O vás či Vaše dítě pečujeme profesionálně a s osobním přístupem.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že všechny vaše návštěvy u nás budou příjemným  terapeutickým posezením .

Výběr terapeuta je velmi důležitou součástí Vaší terapie. Vy nebo Vaše dítě by mělo být s terapií a s terapeutem spokojeno. Můžete si zvolit specialistu z našeho  týmu, který Vám nejvíce vyhovuje (viz. O nás - Kdo jsme).

 

 

Ostatní služby 

 

Nabízíme množství různě zaměřených skupinových terapií pro děti i dospělé.

 

Zaměřujeme se na prevenci a léčbu poruch učení a ADHD.

Poskytujeme individuální sezení i terapeutické skupiny.
Nabízíme kurzy KUPOZ, KUPREV, KOMOT, Maxík, skupinovou terapii na podporu grafomotoriky pro předškolní a mladší školní děti, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, a další..

 

viz. Příprava předškoláka