PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

Diagnostika školní zralosti a připravenosti

Pokud si nejste jisti zralostí a připraveností Vašeho dítěte na školu, vyhledejte vždy raději odbornou radu.

 

Zde je orientační přehled toho, co má umět předškolák:

Základní dovednosti

Dítě by mělo  znát své jméno, příjmení, bydliště, datum narození a základní údaje o ostatních členech rodiny.

Umí barvy, počítat do deseti, najít rozdíly na obrázku, chápe pojmy více/méně, větší/menší, hodně/málo, zná dny v týdnu a roční období, pojmenuje věci denní potřeby, rozezná základní tvary a další.

 Bez problémů by měl rozeznat levou a pravou stranu, orientovat se, co je vpředu, nahoře, dole, na straně, pod, nad .

Samozřejmostí je zvládnutí a dodržování hygienických pravidel, oblékání, zapínání knoflíků i zipu, zavazování tkaniček, jedení příborem a udržování pořádku ve věcech.

Motorika

Dítě by mělo zvládat základní pohybové dovednosti - práce s míčem (chytit a hodit), běžet na určitou vzdálenost, zdolat překážky, udržet rovnováhu (přejít lavičku, skákat po jedné noze,...),skákat přes švihadlo a podobně.

Od předškoláka se očekává, že bude umět správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, ruka musí být uvolněná, bez silného tlaku. To je velmi důležité pro zvládnutí psaní. Významné je i správné sezení.

Kresba školáka by měla odpovídat jeho věku, kreslí postavu se správným počtem rukou, nohou, prstů, včetně detailů na obličeji. Pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary.

Řeč a vyjadřování

Předpokládá se, že prvňáček správně vyslovuje hlásky, umí se soustředit a naslouchat. Zároveň by měl být schopen reprodukovat to, co slyšel, vyprávět své zážitky, recitovat básničku (respektive být schopen se jí naučit nazpaměť). Měl by mluvit v souvislých větách a zřetelně. Také by měl zvládnout slabikování (například s pomocí vytleskávání), poznat první a poslední hlásku ve slově.

Komunikace a vztahy

Dítě by mělo komunikovat s dospělými, znát a dodržovat základní pravidla slušného chování (pozdrav, poděkování, požádání), podřídit se pokynům autorit, splnit lehké úkoly. Mělo by být schopno navazovat kontakt s ostatními dětmi, hrát kolektivní hry, pracovat v týmu, ale i samostatně mezi ostatními.

 

Určitě není třeba stresovat sebe či svého potomka, pokud některou požadovanou dovednost či znalost nemá. Je fajn, když na odstranění tohoto nedostatku pracujete, a to nejlépe zábavnou formu. Můžete k tomu třeba využít čas na vycházce či na výletě, eventuelně doma při hraní. Někdy to může trvat déle (například správná výslovnost či třeba správné držení tužky) a je třeba s tím počítat a neztrácet trpělivost.

Pokud dáte přednost odbornému vedení, podívejte se na naši nabídku kurzů pro předškoláky. Rádi Vám poskytneme odbornou radu a pomoc.

viz. Příprava předškoláka

 

Přejeme Vám a hlavně vašemu dítěti úspěšný start ve škole