Využití iPadu v terapii

 

iPad se stává čím dál běžnější pomůckou využitelnou  a využívanou při logopedické terapii.

 

Forma práce s touto interaktivní pomůckou je součástí navrhovaných a doporučovaných postupů Asociace klinických logopedů, v rámci terapeutického procesu.

 

Podle typu diagnózy najdeme vhodné cvičení a hry pro určité typy handicapů.

Aplikace jsou zaměřeny zejména na cvičení poruch řeči, komunikace, myšlení, paměti (ale i zrakové a sluchové percepce, grafomotoriky apod.) a to pro děti i dospělé.

 

Nejčastějšími diagnózami, které můžeme pomocí tabletu výborně terapeuticky ovlivňovat jsou:

  • opožděný vývoj řeči
  • vývojová dysfázie
  • poruchy školních dovedností
  • dyslalie
  • autismus
  • afázie
  • mentální retardace
  • poruchy kognitivních funkcí

 

Tablet slouží nejen svými výukovými programy, ale také jako diktafon, fotoaparát, kamera, ale také třeba jako systém náhradní komunikace u osob, které mluvenou řečí nemohou komunikovat, nebo jen v omezené formě.

 

V neposlední řadě slouží tablet jako motivační pomůcka,  jde o nový způsob a formu hry.

A protože se domníváme a věříme, že HRANÍ a ZÁBAVA jsou nejlepší formou UČENÍ a OBJEVOVÁNÍ světa, je tato pomůcka výborným pomocníkem, nejen v logopedické terapii.

 

iPad a vzdělávací aplikace mají klienti k dispozici ve všech našich ambulancích

Používáme aplikace vhodné k terapii i motivaci

 

 

viz. Novinky a nápady na facebooku

 

- zajímavý článek o využití iPadu v klinické logopedii a při výuce např. na : https://jablickar.cz/ipad-v-praxi-logopedie/,  https://ipadveskole.cz/proc-ipad/