Poruchy zvuku řeči

Nejčastější poruchou zvuku řečiu dětí  (hlasu) je huhňavost (rhinofonie aperta-otevřená, rhinofonie clausa -zavřená). Nejčastější příčinou je hypertrofie nosní mandle a špatný návyk po adenotomii -odstranění nosních mandlí, či důsledek nesprávného mluvního vzoru.

Při adekvátní terapii lze docílit úplné úpravy.