PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

ičo 24236276, ičz 09478000OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603

TEL. KONZULTACE na TEL. 606 494 603

OMLUVNÉ SMS na konkrétní tel.č. ambulancí
janaschaeferova@email.cz

Narušená komunikační schopnost v důsledku poruch řeči

Zde uvádíme pouze stručný výčet nejčastějších logopedických obtíží v různých oblatech řeči:   

                                                 

  • poruchy vývoje řeči                       opožděný vývoj řeči  nebo  vývojová dysfázie

  • získané organické poruchy                  afázie

  • poruchy zvuku řeči                         huhňavost - rinofonie

  • poruchy narušení plynulosti řeči           koktavost nebo breptavost

  • poruchy artikulace řeči                    dyslalie

  • narušení grafické stránky řeči             dyslexie. dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

  • poruchy hlasu                              dysfonie, hlasové uzlíky