PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

Narušená komunikační schopnost v důsledku poruch řeči

Zde uvádíme pouze stručný výčet nejčastějších logopedických obtíží v různých oblatech řeči:   

                                                 

  • poruchy vývoje řeči                       opožděný vývoj řeči  nebo  vývojová dysfázie

  • získané organické poruchy                  afázie

  • poruchy zvuku řeči                         huhňavost - rinofonie

  • poruchy narušení plynulosti řeči           koktavost nebo breptavost

  • poruchy artikulace řeči                    dyslalie

  • narušení grafické stránky řeči             dyslexie. dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

  • poruchy hlasu                              dysfonie, hlasové uzlíky