PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

O nás

 

 

 

     Rádi vám poskytneme logopedickou péči - diagnostickou, konziliární a terapeutickou pro děti předškolního a školního věku a dospělé všech věkových skupin.

Specializujeme se především na

nápravu všech poruch výslovnosti mladších i starších dětí a dospělých

terapii koktavosti a breptavosti

terapii dysfázie, opožděného vývoje řeči

hlasové poruchy

poruchy zvuku řeči

terapii komunikačních obtíží u nemocných s dětskou mozkovou obrnou

terapii komunikačních obtíží u nemocných s neurologickými poruchami

terapii komunikačních obtíží u dětí s psychomotorickým opožděním

myofunkční terapie

prevenci školních obtíží

 

Terapie probíhá hravou formou, používáme didaktické pomůcky a hračky, počítačové programy, iPad.

                  

V terapii uplatňujeme přístupy a principy, které plně respektují klienta - a to zejména princip minimální akce, relaxace (terapie probíhá při maximálním duševním a tělesném uvolnění a s co nejmenší námahou), princip komplexnosti, rovnocenosti klienta a terapeuta, princip krátkodobého, ale častého procvičování, celostního přístupu, včasné stimulace, princip imitace normálního, přirozeného vývoje řeči, multisenzoriálního přístupu.

 

Specializujeme se  také na klienty se získanou organickou poruchou řečové komunikace -  Afázie, jejíž nejčastější příčinou je cévní mozková příhoda (CMP)  (viz. Spolupráce)   

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami (máme smluvní vztah s pojišťovnami 111, 207, 201, 211, 205, 213)


 

Těšíme se na Vás

PhDr. Jana Schaeferová,  Mgr. et Mgr. Tereza Mollíková, Mgr. Kamila Žárská, Mgr. Anna Pilařová, Mgr. Lucie Kubecová, Mgr. Eva Rádlová, PhD.