O nás

     Rádi vám poskytneme logopedickou péči - diagnostickou, konziliární a terapeutickou pro děti předškolního a školního věku a dospělé všech věkových skupin.

Specializujeme se především na

 • nápravu všech poruch výslovnosti mladších i starších dětí a dospělých

 • terapii koktavosti a breptavosti

 • terapii dysfázie, opožděného vývoje řeči

 • hlasové poruchy

 • poruchy zvuku řeči

 • terapii komunikačních obtíží u nemocných s dětskou mozkovou obrnou

 • terapii komunikačních obtíží u nemocných s neurologickými poruchami

 • terapii komunikačních obtíží u dětí s psychomotorickým opožděním

 • myofunkční terapie

 • prevenci školních obtíží

   

  Terapie probíhá hravou formou, používáme didaktické pomůcky a hračky, počítačové programy, iPad.

                  

V terapii uplatňujeme přístupy a principy, které plně respektují klienta - a to zejména princip minimální akce, relaxace (terapie probíhá při maximálním duševním a tělesném uvolnění a s co nejmenší námahou), princip komplexnosti, rovnocenosti klienta a terapeuta, princip krátkodobého, ale častého procvičování, celostního přístupu, včasné stimulace, princip imitace normálního, přirozeného vývoje řeči, multisenzoriálního přístupu

 

 • Specializujeme se  také na klienty se získanou organickou poruchou řečové komunikace -  Afázie, jejíž nejčastější příčinou je cévní mozková příhoda (CMP)  (viz. Spolupráce)   

 

        

 

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami (máme smluvní vztah s pojišťovnami 111, 207, 201, 211, 205)


 

Těšíme se na spolupráci  

PhDr. Jana Schaeferová,  Mgr. et Mgr. Tereza Mollíková, Mgr. Kamila ŽárskáMgr. Anna Pilařová, Mgr. Barbora Dvořáková, Mgr. Eva Rádlová, PhD.