PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

anamnestický dotazník 

 - vytisknout, ručně vyplnit, přinést k prvnímu vyšetření

Anamnestický dotazník 

 

Jméno/příjmení dítěte …………………………………………………………………………………………………………....

 

rodné číslo ………………………………………………………………………………………………….  

 

Jméno dětského lékaře  ………………………………………………………………………………..

                                                        

 

Jméno/příjmení matky…………………………………………………………………………………..

                                                                 

datum narození …………………………………………………………………………………………..

 

nejvyšší dosažené vzdělání …………………………………………………………………………….

 

povolání…………………………………………………………………………………………………….

 

Jméno/příjmení otce…………………………………………………………………………………….

 

datum narození …………………………………………………………………………………………..

 

nejvyšší ukončené vzdělání……………………………………………………………………………..

 

povolání…………………………………………………………………………………………………….

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. Otěhotnění   
 • asistenční reprodukce     
 • přirozená cesta

 

 1. Těhotenství     

  

 • normální          
 •   rizikové
 •   pořadí             

 

 • užívání léků během těhotenství  ANO  NE

 

 1. Porod   

      

 •     spontánní       
 •     předčasný       
 •     po termínu      

 

 •     indikovaný    
 •     záhlavím - koncem pánevním - jiná poloha - císařský řez - komplikace

                            porodní hmotnost ……………..g    porodní délka …………………...cm

 

 1. Poporodní adaptace     

 

 •   dítě plakalo ihned po porodu                    ANO           NE 
 •   dítě bylo kříšeno                                       ANO           NE
 •   dítě mělo obtočený pupečník                   ANO           NE
 •   dítě bylo umístěno v inkubátoru               ANO           NE
 •   dítě mělo novorozeneckou žloutenku      ANO           NE
 •   dítě bylo propuštěno po ……………. dnech

 

 1. Kojení        

 

 • dítě bylo kojeno  ANO        NE     počet ……………………. dnů/měsíců/roků 
 • dítě sálo           dobře            líně             bylo spavé              nesálo   
 • přechod z tekuté stravy na pevnou    dobrý     špatný      od kdy………………
 • chuť k jídlu     dobrá        špatná

 

 1. Spánek v kojeneckém věku 

     

 • klidný      
 • neklidný      
 • dítě nápadně tiché    
 • spavé

 

 1. Spánek v současné době   

     

 • klidný       
 • neklidný      
 • noční děsy       
 • náměsíčnost
 • dítě spí samo v místnosti     
 • spí s rodiči v místnosti    
 • spí s rodiči v posteli 
 • dítě v noci přechází k rodičům     
 • dítě spí se sourozencem v místnosti  

 

 

 

 1. Hygienické návyky  

      

 •   dítě nosí pleny     ve dne          v noci         
 •   pleny již nenosí
 •   dítě se pomočuje         ve dne          v noci

 

 

 1. Vývoj motoriky 

     

 •   leze od …….. měsíce         
 •   samostatně chodí od ………měsíce
 •   dítě je obratné    méně obratné    neobratné
 •   dítě bylo rehabilitováno     ANO      NE     jak dlouho ………….

 

 

 1. Sluch     

       

 •   slyší dobře             
 •   slyší špatně 

  (v jakých situacích)............................................................................................

 

 1. Vývoj řeči    

  

 • normální       
 • opožděný     
 • řeči rozumí    
 • řeči nerozumí
 • 1. slova v ………. měsíci     
 • 1. věty v ……….. letech       
 • vypráví od ………… let
 • slovní zásoba                      velká          střední          malá
 • tendence k mluvení             velká          střední          malá
 • dítě koktá                              ANO           NE       

                       v jakých situacích:

…………………………………………………………………………………………..

 

 1. Lateralita   

  

 • pravák     
 • levák      
 • používá obě ruce   
 • přecvičování      ANO        NE

 

 1. Prodělaná onemocnění   

 

 • zánět cest dýchacích                        ANO         NE
 • zánět středního ucha                        ANO         NE
 • zvětšená nosní mandle                     ANO         NE
 • operace nosní mandle                       ANO        NE
 • záněty krčních mandlí                       ANO         NE
 • operace krčních mandlí                     ANO        NE
 • alergie                                                ANO        NE

 

 

 • hospitalizace                                      ANO        NE       

                        PROČ …………………………………………………

 • operace                                               ANO       NE
 • úrazy                                                   ANO       NE
 • podstřižení podjazykové uzdičky        ANO        NE

 

 

 1. Dítě je (bylo) v péči této ambulance  

 

 •       foniatrické               ANO           NE
 •       logopedické            ANO            NE
 •       neurologické           ANO            NE
 •       psychologické         ANO           NE
 •       psychiatrické           ANO           NE

 

 1. Dítě je (bylo) v péči       

            

 •                 SPC                          ANO           NE
 •                 PPP                          ANO           NE

 

 1. Dítě je zařazeno do kolektivu  

 

 • jesle         ANO     NE    OD KDY…………….
 •           ANO     NE   OD KDY…………….
 •             ANO     NE   OD KDY ……………

 

 1. Adaptace na zařízení       

           

 • dobrá      
 • špatná       ZLEPŠENÍ OD KDY ……… 

 

 1. Rodinná anamnéza

 

 • opožděný vývoj řeči           ANO       NE        

U KOHO Z RODINY……………………………….

 

 • poruchy učení                     ANO       NE       

 U KOHO Z RODINY……………………………….

 

 

 • špatná výslovnost              ANO       NE  

 U KOHO ………………………………..  

 

    

 • logopedická péče               ANO       NE       

  U KOHO ……………………………….

 

 • vada sluchu                        ANO       NE        

  U KOHO ………………………………

 

 •   opožděný vývoj motoriky  ANO       NE         

   U KOHO …………………………….

 

 •   koktavost                            ANO       NE       

   U KOHO …………………………….

 

 •   epilepsie                              ANO      NE         

   U KOHO …………………………….

 

 •     mentální opoždění              ANO      NE          

    U KOHO …………………………….

 

 •     leváctví                                ANO       NE 

    U KOHO …………………………….

 

 •     alergie                                 ANO      NE   

     U KOHO ……………………………

     

 •     jiná onemocnění                 ANO       NE     

    U KOHO ……………………………..

 

 

 

V Praze dne ……………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………..

Jméno/příjmení zákonného zástupce hůlkovým písmem a podpis