PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

Grafomotorika a rytmická cvičení

 

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které vykonáváme při kreslení a psaní. Patří do ní hrubá motorika, tedy motorické funkce paže, ramene a lokte, a jemná motorika, motorika prstů a dlaně. Náleží sem také motorika očních pohybů a motorika mluvidel, tedy artikulačních orgánů, a vizuomotorika (souhra mezi okem a rukou). S grafomotorikou také souvisí zrakové a sluchové vnímání, koncentrace pozornosti a lateralita (nejznámější projevy laterality jsou praváctví a leváctví).

Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace (souhra) zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

 

Grafomotorika a rytmická cvičení

Náplní kurzu jsou aktivity, které pomocí rytmických cvičení pomáhají v rozvoji grafomotoriky u dětí v předškolním a mladším školním věku.

Jedná se o to, jak hravou formou, která je pro děti nejpřitažlivější, využít rytmus při psaní a kreslení a tím současně rozvíjet jejich smyslové vnímání a tvořivost. 

Za účinná opatření při rozvíjení grafomotoriky považujeme využití rytmu a hravé způsoby psaní "jedním tahem". Aktivita dětí je podněcována obrázky, které děti kreslí v rytmu říkadel nebo v nich hledají schované písmeno. Poskytujeme jim prostor pro vlastní tvorbu slovesnou a výtvarnou.