PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

Občanské sdružení Klub Afasie

Zaměřujeme se na terapii osob po úrazech a CMP. Naše ambulance aktivně spolupracuje s Občanským sdružením Klub afasie.

Občanské sdružení Klub afasie podporuje osoby s afázií, napomáhá efektivnímu užívání řeči jako nástroje mezilidské komunikace, psychické adaptaci na handicap i sociální reintegraci. Svými aktivitami se snaží zvyšovat kvalitu života osob s afázií. Popularizuje problematiku afázie mezi odbornou i laickou veřejností.

Občanské sdružení Klub Afasie vzniklo v roce 2000, zakladatelé se inspirovali fungováním podobných organizací ve Velké Británii.

Nabízíme kromě individuálních sezení  v naší ambulanci i možnost zprostředkování skupinových terapií v Klubu Afasie.

 

Účast na skupinových setkáních umožňuje:

- užít dovednosti získané během individuální terapie v přirozené komunikační situaci

- rozvíjet nové komunikační strategie v bezpečném prostředí

- sdílet zkušenosti

- zmírnit sociální izolaci


Skupinu vede logopedka a aktivity jsou zaměřeny na rozvoj:

- konverzačního porozumění

- efektivity spontánního projevu

- výbavnosti pojmů, tvorby vět, vyprávění

- čtení, psaní

- početních představ

- orientace, pozornosti a paměti

- KONVERZACE

Všechny aktivity jsou prostředkem k podpoře přirozené komunikace 

 

 

Účast na pravidelných sezeních je zdarma, platí se pouze velmi nízký, symbolický členský příspěvek,1 krát ročně.

 

Dále Občanské sdružení Klub afasie nabízí možnost docházení klinického logopeda k lůžku. Docházení k lůžku je placeno z grantu.

 

Sdružení nabízí k prodeji odborné materiály pro domácí reedukaci, vytvořené klinickými logopedy.

 

 

 

 

 

Jedná se o dobrovolné sdružení, činnost Občanského sdružení Klub afasie je financována z členských příspěvků a ze sponzorských darů.

Finanční prostředky jsou využity zejména k zaplacení pronájmu místnosti, zajištění pomůcek ke skupinovým setkáním (sady obrázků, pracovní listy apod.), nákupu kancelářských potřeb, kopírování ad. Další část financí umožňuje vydávání propagačních a reedukačních materiálů.

Organizaci můžete podpořit zasláním libovolné částky na účet Občanského sdružení Klub afasie: 163608213/0300

 

 

 

 Více na www.klubafasie.com