PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

ičo 24236276, ičz 09478000OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603

TEL. KONZULTACE na TEL. 606 494 603

OMLUVNÉ SMS na konkrétní tel.č. ambulancí
janaschaeferova@email.cz

Narušení artikulace, článkování

Nejčastější poruchou komunikačních schopností u dětí je dyslalie.

 Dyslalie (patlavost) je neschopnost používat jednotlivé hllásky či skupiny v mluvené řeči podle stanovených ortoepických norem, Hláska je tvořena na nesprávném místě. Dítě hlásku vynechává, nahrazuje jinou hláskou nebo tvoří chybně. (viz. Vývoj artikulace).

Včasné zahájení úpravy artikulace u předškolních dětí je velmi důležité, výslovnost by ideálně měla být upravena do nástupu do školy, maximálně do ukončení 1. ročníku. Důležité je při jakýchkoli pochybnostech vyhledat včasnou radu klinického logopeda.

V logopedické praxi je jednou z účiných forem prevence depistáž - cíleně zaměřená na předškolní věk.

 

U dětí školního věku záleží na osobní motivaci.

U dospělých pacientů je osobní motivace silná a proto je téměř vždy úspěch zaručen.