PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

KUMOT

Skupinový  program pro  rozvoj motoriky a sociálních dovedností

Akreditováno MŠMT ČR - č.j. 42446/2013-1-934


 • zaměřený na procvičování a rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností
 • program je určený pro děti od 5 do 8 let
 • vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi
 • v jedné skupině je 6 -8 dětí 
 • školní a předškolní děti lze zařadit do společné skupiny 
 • celý program sestává z 10 sezení, skupiny probíhají 1x týdně, vždy 60 minut, rodiče se skupiny neúčastní 
 • po ukončení programu se psycholog/spec. pedagog setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků  o dítěti, včetně výchovných závěrů 
 • s programem mohou pracovat psychologové nebo speciální pedagogové na ped. psych. poradnách, SPC i speciálních školách  s platným osvědčením 

Výsledky

 • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace  
 • lepší ovládání impulsů, uvolnění agresev
 • zlepšení hrubé motoriky
 • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně 
 • lepší ovládání mluvidel 
 • radostnější dítě