Vývoj artikulace

Věk            Vývoj artilulace

od 1 do 2,5 let            b,p,m,a,o,u,i,e

                                   j, d, t, n, l - artikulační postavení se upravuje po třetím roce věku dítěte a ovlivní vývoj hlásky r (pozorobzvláště na vadnou výsllovnost hlásky l - tvořenou pohybem rtů, zní jako ou)

od 2,5 do 3,5 let         au, ou, v, f, h, ch, k, g

od 3,5 do 4,5 let         bě, pě, mě, vě, ď, ť, ň

od 4,5 do 5,5 let         č, š, ž (pozor také na velmi časté, chybné mezizubní - interdentální tvoření)

od 5,5 do 6,5 let         c, s, z, (pozor také na velmi časté, chybné na mezizubní - interdentální tvoření), r (pozor na nejčastější chybné velární tvoření, tzv. ráčkování)

od 6,5 do 7 let            ř a diferenciace č, š, ž a c, s, z

 

 

Pokud dítě hlásku tvoří, ale vadně, jedná se vždy o indikaci k návštěvě logopeda.

 

 

Schéma návaznosti fyziologického vývoje artikulace hlásek

a → m → b → p

a, e, i, o, u, (á, é, í, ó, ú) → au, ou

f → v

t → k→ g

h, ch - pouze nápodobou

l, n, d, t - úprava artikulačního postavení ve třech letech je prevencí chybné výslovnosti sykavek, hlásky r a ř

i → e → j → bě, pě, mě, vě → ň, ď, ť → č → š → ž

d, t → r → ř

t → c → s → z

 

zdroj Klinická logopedie, E. Škodová, I. Jedlička a spol.

 

Nastavení
 
 
 

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu jak začít klikněte zde