Ambulance klinické logopedie

Vítejte na stránkách Klinická logopedie Praha 9, PhDr. Jana Schaeferová

náš tým specialistů Vás vítá na našich stránkách Klinická logopedie Praha 9.

 

 

Nejste si jisti zda a kdy vyhledat naši péči ?

 Péči vždy vyhledejte v případě:

Rodiče a někdy i odborníci si kladou otázku, kdy je již vhodný čas zahájit u dítěte logopedickou terapii. Ne vždy je to jednoznačné, ale hrubá vodítka existují. Někdy stačí ke správnému rozhodnutí se započetím či nezapočetím terapie jen konzultace. Mnohdy ale rodiče nebo pediatři dobře rozsah poruchy řeči neodhadnou a s péčí se začne zbytečně pozdě.

 Tak kdy tedy jít s dítětem ke klinickému logopedovi? 

VŽDY -  nemluví -li dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, pokud začne vyslovovat hlásky nesprávným způsobem (mezizubní sykavky, velární R- ráčkování…),pokud dítě začne zadrhávat!

                         -  má-li dítě či dospělý chronické nebo náhle vzniklé problémy s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se  mluvenou, čtenou nebo psanou řečí

Před 2 rokem při potížích s příjmem potravy (obtíže při polykání- dítě neumí kousat, jí jen kašovitou stravu, zakašlává se u jídla, jí velmi málo druhů jídel apod.) Ve 3 letech pokud dítě netvoří dvou slovná spojení – „mama ham, táta jede”, řeč je hodně nesrozumitelná, dítě nerozumí, slovní zásoba je malá nebo se vyskytují jen onomatopoické zvuky- „haf, haf, papá, au, jé” (může se jednat o opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii apod.),dítě zadrhává, neumí K,H,G,CH..Ve 4 letech užívá nesprávný slovosled, objevují se výrazné dysgramatismy (často zaměňuje osoby, rody, nepoužívá – jsem, se, předložky, skloňuje s chybami), málo a obtížně se vyjadřuje, nerozumí řeči, nechápe význam vět,pokud dítě vyslovuje některé hlásky nesprávně (laterální sigmatismus, interdentální sigmatismus-"šlape si na jazyk", velární R- ráčkování,..),nevyslovuje správně L, dítě neměkčí (neumí Ď,Ť,Ň, Bě, Pě,.. ),dítě zadrhává v řeči. Ve 4-5 letech pokud dítě neměkčí, nevyslovuje L,R, Č,Š,Ž nebo je vyslovuje nesprávně. Po 5. roce při izolovaných vadách výslovnosti R, Ř nebo nepřesné výslovnosti sykavek C,S,Z a samozřejmě i všech ostatních hlásek, které by už mělo dítě umět

Je dobré, pokud dítě do nástupu do 1. třídy zvládne správnou výslovnost všech hlásek. Proto je nutné někdy začít s logopedickou terapií dříve (při mnohočetné patlavosti kolem 4. roku), aby si dítě stihlo vyvozené hlásky do řeči zafixovat. Pokud dítě nezvládá sykavky a těžší hlásky - a je jich někdy až 10 - (Č,Š,Ž,C,S,Z,L,R,Ř..) vyžaduje terapie delší čas. Logopedi zároveň rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí, slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, oromotoriku, jemnou motoriku… 

V případě, že mají poruchy výslovnosti i starších dětí, je možné s nimi také zahájit terapii. Předejde se tak zbytečným znevýhodněním těchto dětí při přijímacích pohovorech např. na vysokou školu.

V případě, že si nejste jisti, můžete se dítětem objednat na posouzení řečového vývoje ke klinickému logopedovi nebo foniatrovi, při celkovém nerovnoměrném vývoji rovněž ke klinickému psychologovi.   (zdroj AKL ČR)                                                                                                                                                                                                                         

viz. Vývoj artikulace, viz. Nejčastější obtíže

 

Logopedická péče o děti i dospělé je v našem nestátním zdravotnickém zařízení hrazena zdravotními pojišťovnami, dle indikace a diagnózy,  a to  na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce.

Naše zařízení má smlouvu s pojišťovnami 111, 207, 201, 211, 205.

Jsme členy Asociace klinických logopedů (http://www.klinickalogopedie.cz/index.php)

 

Máme pro vás otevřeny dvě pobočky, najdete nás na adrese:

 Ambulance klinické logopedie  

Vajgarská 1141, Poliklinika Bioregena, Praha 9 - Kyje

tel. 773 186 726, 606 494 603 

Ambulance klinické logopedie 

Ge. Janouška 1006, Základní škola, Praha 9 - Černý Most

tel. 775 603 107, 774 487 071

Těšíme se na spolupráci!

 

 

 

Zdravotnické zařízení Ambulance klinické logopedie

IČZ 09478002,09478003

    

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode